Opłaty w roku szkolnym 2017/2018


- wpisowe – 1500 zł płatne jednorazowo w ciągu 7 dni od podpisania umowy o wykonanie usługi oświatowej (uwzględnia opłatę egzaminacyjną)
- czesne – 13000 zł rocznie, płatne w 10 równych ratach po 1300 zł

Feedback