DOKUMENTY

Poniżej znajdują się linki do ważnych dokumentów szkolnych:

 

 

Oświadczenie dotyczące usprawiedliwiania godzin przez uczniów pełnoletnich (plik w załączniku)

 

Oświadczenie dotyczące wychodzenia poza teren szkoły (plik w załączniku)

 

Oświadczenie dotyczące uczęszczania na zajęcia religii/etyki (plik w załączeniu)

 

Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku (plik w załączniku)

Feedback