Rekrutacja 2018 

Zapraszamy na Dzień Otwarty w sobotę 3 marca o godzinie 11.00 (Kino Elektronik, Gen. Zajączka 7, Żoliborz)

Rekrutacja do  Liceum Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej odbywa się na podstawie rozmowy rekrutacyjnej kandydata oraz rodzica (lub opiekuna prawnego) kandydata z Dyrektorem Liceum i nauczycielem/wykładowcą. 

 

1. W jaki sposób mogę zgłosić swoją kandydaturę?

Wystarczy, że wypełnisz formularz rekrutacyjny pod linkiem: https://goo.gl/forms/K0128bUgZ8gyClcU2

W ciągu trzech dni roboczych sekretariat potwierdzi mailowo otrzymanie podania (na adres rodzica wskazany w formularzu) i skontaktuje się z rodzicem w celu ustalenia dogodnego dla obu stron terminu na spotkanie. 

 

2. Do kiedy można składać podania?

Nie ma ustalonego terminu składania podań. Miejsca w klasach wyczerpują się systematycznie w miarę trwania procesu rekrutacji. Jeśli zostaną zapełnione wszystkie miejsca, zostanie uruchomiona lista rezerwowa, o czym kandydaci zostaną poinformowani w mailu potwierdzającym złożenie podania. 

 

3. Kiedy odbywają się rozmowy rekrutacyjne?

Początek rozmów 31 stycznia 2018 roku trwają do wyczerpania miejsc w szkole (przewidywany koniec rekrutacji IV-V 2018 r.). Dokładne terminy ustalane są w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi kandydatów.

 

4. Jak wygląda rozmowa rekrutacyjna i ile trwa?

Pierwsza część spotkania to autoprezentacja przygotowana przez kandydata i trwająca ok. 5 minut. To moment na pokazanie siebie, swoich zainteresowań, osiągnięć i planów na przyszłość, a także opowiedzenie o swojej motywacji wyboru szkoły. Kandydat ma pełną dowolność wyboru formy prezentacji

Następnie komisja zadaje pytania - mogą dotyczyć ogólnej wiedzy o świecie, zagadnień z podstawy programowej z j. polskiego lub historii, szeroko pojętej wiedzy o kulturze, etc.

Następnie na rozmowę zapraszany jest rodzic lub opiekun prawny. W tym czasie kandydat przechodzi do sekretariatu napisać test poziomujący z języka angielskiego.

Cała rozmowa trwa 25-30 minut.

 

5. Czy na rozmowie musi być obecny rodzic lub opiekun prawny?

Tak.

 

6. Co powinieniem/powinnam przynieść na rozmowę rekrutacyjną?

- kopię świadectwa z poprzedniej klasy lub wykaz ocen uzyskanych na pierwszy semestr (jeśli rozmowa odbywa się już po zakończeniu semestru);

- dwa zdjęcia legitymacyjne;

- wszelkie prace plastyczne/fotografie/dyplomy, które kandydat/tka chciałby/łaby zaprezentować w pierwszej części rozmowy; 

 

7. Czy test poziomujący po rozmowie rekrutacyjnej ma wpływ na decyzję o przyjęciu?

Wynik testu poziomującego nie wpływa na decyzję o przyjęciu kandydata, ma dla szkoły znaczenie orientacyjne.  

 

8. Czy oceny kandydata mają wpływ na decyzję Komisji?

Oceny nie mają decydującego wpływu na decyzję o przyjęciu, jednak zawsze są brane pod uwagę.

 

9. Kiedy dowiem się o wyniku rozmowy?

O wyniku rozmowy sekretariat poinformuje drogą mailową w ciągu 7 dni od daty rozmowy na adres rodzica lub opiekuna prawnego podany w formularzu rekrutacyjnym.

W przypadku pozytywnej decyzji ze strony Szkoły otrzymają Państwo wzór umowy o wykonanie usługi oświatowej. Będą mieli Państwo 2 tygodnie na spokojne podjęcie decyzji w sprawie jej podpisania.

 

10. Czy od decyzji Komisji mogę się odwołać? 

Od decyzji Komisji można odwołać się w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania decyzji drogą mailową. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie, w godzinach jego pracy.

 

11. Czy muszę zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych?

Liceum Filmowe i Liceum Kreacji Gier Wideo to szkoły niepubliczne, nie trzeba rejestrować się do nich przez system.

 

12. Ile wynosi wpisowe i kiedy należy je wpłacić?

Wpisowe wynosi 1500 zł i jest płatne jednorazowo po podpisaniu umowy o wykonanie usługi oświatowej w ciągu 14 dni od daty jej podpisania.

 

13. Ile wynosi czesne za naukę w szkole? 

Czesne wynosi 13000 zł rocznie, jest płatne w dziesięciu ratach, od września do czerwca, płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca. 

 

14. Czy na pewno dostanę się do klasy dwujęzycznej?

Dysponujemy ograniczoną ilością miejsc w klasach dwujęzycznych, które cieszą się dużym zainteresowaniem. 

Pozytywny wynik rozmowy nie jest równoznaczny z przyjęciem do klasy dwujęzycznej. O przyjęciu do klasy dwujęzycznej zadecyduje rozmowa z nauczycielem języka angielskiego w pierwszym tygodniu po zakończeniu roku szkolnego. 

 

15. Co jeśli nie dostanę się do klasy dwujęzycznej?

Zaproponujemy kandydatowi miejsce w klasie ogólnodostępnej gwarantując naukę języka angielskiego w grupie o zbliżonym poziomie językowym. 

 

16. Nie znalazłem/am odpowiedzi na swoje pytanie, komu mogę je zadać?

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły.

Liceum Kreacji Gier Wideo: http://liceumgier.pl/pl/kontakt/

 

 

 

Feedback