Trwa rekrutacja 2018/2019! Dołącz do nas!

 

 


 

Kandydacie, w Liceum Kreacji Gier Wideo:

- rozwiniesz swój talent, zrealizujesz pasje i zdobędziesz zawód,

- lekcje dodatkowe prowadzą twórcy gry „Wiedźmin”,

- dowiesz się, jak zdać maturę i dostać się na wymarzone studia,

- wszystkich przedmiotów artystycznych uczymy od podstaw,

- mamy najlepiej wyposażone sale i pracownie dydaktyczne,

- organizujemy liczne spotkania z ciekawymi ludźmi,

- uczymy obsługi najnowszych narzędzi multimedialnych,

- do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie,

Rodzicu, wybierając nasze Liceum:

- nie martwisz się o bezpieczeństwo podczas zajęć i przerw,

- masz gwarancję, że Twoje dziecko poradzi sobie na rynku pracy,

- otrzymujesz bieżący dostęp do dziennika elektronicznego,

- wybierasz najlepszych nauczycieli podstawy programowej,

- dajesz szansę na rozwój pasji pod opieką ludzi kultury i sztuki,

- masz satysfakcję z sukcesów w konkursach i olimpiadach,

- stawiasz na kulturę osobistą i szacunek do drugiego człowieka,


Jak dostać się do Liceum Kreacji Gier Wideo? 

Poznaj zasady rekrutacji i zapoznaj się z formularzem zgłoszeniowym - kliknij!

Masz pytania? Skontaktuj się z Sekretariatem Liceum Kreacji Gier Wideo. Tel: + 48 22 110 00 97


 

 Rekrutacja do  Liceum Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej odbywa się na podstawie rozmowy rekrutacyjnej kandydata oraz rodzica (lub opiekuna prawnego) kandydata z Dyrektorem Liceum i nauczycielem/wykładowcą. 

 

1. W jaki sposób mogę zgłosić swoją kandydaturę?

Wystarczy, że wypełnisz formularz rekrutacyjny pod linkiem: https://goo.gl/forms/K0128bUgZ8gyClcU2

W ciągu trzech dni roboczych sekretariat potwierdzi mailowo otrzymanie podania (na adres rodzica wskazany w formularzu) i skontaktuje się z rodzicem w celu ustalenia dogodnego dla obu stron terminu na spotkanie. 

 

2. Do kiedy można składać podania?

Nie ma ustalonego terminu składania podań. Miejsca w klasach wyczerpują się systematycznie w miarę trwania procesu rekrutacji. Jeśli zostaną zapełnione wszystkie miejsca, zostanie uruchomiona lista rezerwowa, o czym kandydaci zostaną poinformowani w mailu potwierdzającym złożenie podania. 

 

3. Kiedy odbywają się rozmowy rekrutacyjne?

Początek rozmów 31 stycznia 2018 roku trwają do wyczerpania miejsc w szkole (przewidywany koniec rekrutacji IV-V 2018 r.). Dokładne terminy ustalane są w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi kandydatów.

 

4. Jak wygląda rozmowa rekrutacyjna i ile trwa?

Pierwsza część spotkania to autoprezentacja przygotowana przez kandydata i trwająca ok. 5 minut. To moment na pokazanie siebie, swoich zainteresowań, osiągnięć i planów na przyszłość, a także opowiedzenie o swojej motywacji wyboru szkoły. Kandydat ma pełną dowolność wyboru formy prezentacji

Następnie komisja zadaje pytania - mogą dotyczyć ogólnej wiedzy o świecie, zagadnień z podstawy programowej z j. polskiego lub historii, szeroko pojętej wiedzy o kulturze, etc.

Następnie na rozmowę zapraszany jest rodzic lub opiekun prawny. W tym czasie kandydat przechodzi do sekretariatu napisać test poziomujący z języka angielskiego.

Cała rozmowa trwa 25-30 minut.

 

5. Czy na rozmowie musi być obecny rodzic lub opiekun prawny?

Tak.

 

6. Co powinieniem/powinnam przynieść na rozmowę rekrutacyjną?

- kopię świadectwa z poprzedniej klasy lub wykaz ocen uzyskanych na pierwszy semestr (jeśli rozmowa odbywa się już po zakończeniu semestru);

- dwa zdjęcia legitymacyjne;

- wszelkie prace plastyczne/fotografie/dyplomy, które kandydat/tka chciałby/łaby zaprezentować w pierwszej części rozmowy; 

 

7. Czy test poziomujący po rozmowie rekrutacyjnej ma wpływ na decyzję o przyjęciu?

Wynik testu poziomującego nie wpływa na decyzję o przyjęciu kandydata, ma dla szkoły znaczenie orientacyjne.  

 

8. Czy oceny kandydata mają wpływ na decyzję Komisji?

Oceny nie mają decydującego wpływu na decyzję o przyjęciu, jednak zawsze są brane pod uwagę.

 

9. Kiedy dowiem się o wyniku rozmowy?

O wyniku rozmowy sekretariat poinformuje drogą mailową w ciągu 7 dni od daty rozmowy na adres rodzica lub opiekuna prawnego podany w formularzu rekrutacyjnym.

W przypadku pozytywnej decyzji ze strony Szkoły otrzymają Państwo wzór umowy o wykonanie usługi oświatowej. Będą mieli Państwo 2 tygodnie na spokojne podjęcie decyzji w sprawie jej podpisania.

 

10. Czy od decyzji Komisji mogę się odwołać? 

Od decyzji Komisji można odwołać się w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania decyzji drogą mailową. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie, w godzinach jego pracy.

 

11. Czy muszę zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych?

Liceum Filmowe i Liceum Kreacji Gier Wideo to szkoły niepubliczne, nie trzeba rejestrować się do nich przez system.

 

12. Ile wynosi wpisowe i kiedy należy je wpłacić?

Wpisowe wynosi 1500 zł i jest płatne jednorazowo po podpisaniu umowy o wykonanie usługi oświatowej w ciągu 14 dni od daty jej podpisania.

 

13. Ile wynosi czesne za naukę w szkole? 

Czesne wynosi 13000 zł rocznie, jest płatne w dziesięciu ratach, od września do czerwca, płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca. 

 

14. Czy na pewno dostanę się do klasy dwujęzycznej?

Dysponujemy ograniczoną ilością miejsc w klasach dwujęzycznych, które cieszą się dużym zainteresowaniem. 

Pozytywny wynik rozmowy nie jest równoznaczny z przyjęciem do klasy dwujęzycznej. O przyjęciu do klasy dwujęzycznej zadecyduje rozmowa z nauczycielem języka angielskiego w pierwszym tygodniu po zakończeniu roku szkolnego. 

 

15. Co jeśli nie dostanę się do klasy dwujęzycznej?

Zaproponujemy kandydatowi miejsce w klasie ogólnodostępnej gwarantując naukę języka angielskiego w grupie o zbliżonym poziomie językowym. 

 

16. Nie znalazłem/am odpowiedzi na swoje pytanie, komu mogę je zadać?

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły.

Liceum Kreacji Gier Wideo: http://liceumgier.pl/pl/kontakt/

 

 

 

Feedback